هم اندیشی اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست
هم اندیشی اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست

نشست منطقه ای هم اندیشی اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست تشکیل گردید.

← ادامه متن
تشکیل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی
تشکیل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان تشکیل گردید.

← ادامه متن
تشکیل کمیته نظام پیشنهادات اداره کل ثبت احوال استان اصفهان
تشکیل کمیته نظام پیشنهادات اداره کل ثبت احوال استان اصفهان

کمیته نظام پیشنهادات اداره کل ثبت احوال ثبت احوال استان اصفهان به ریاست مدیرکل و با حضور اعضاء تشکیل گردید.

← ادامه متن
فراخوان مسابقه کشوری طراحی پوستر شهدا
فراخوان مسابقه کشوری طراحی پوستر شهدا

مسابقه کشوری طراحی پوستر شهدا در سالن اجتماعات حوزه هنری سوره برگزار گردید.

← ادامه متن
روزنامه کیمیای وطن خبر داد:"کارت هوشمند ملی مهمترین درگاه دولت الکترونیک کشور است"
روزنامه کیمیای وطن خبر داد:"کارت هوشمند ملی مهمترین درگاه دولت الکترونیک کشور است"

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی اســتانداری اصفهـان، دکتـر رسـول زرگرپـور در جلسـه شـورای هماهنگــی ثبــت احــوال اســتان، بــر تســریع در ثبت نــام و تحویــل كارت هوشــمند ملــی تأکیــد کــرد و اظهــار داشــت: کارت هوشــمند ملــی بــه عنــوان مهمتریــن درگاه دولــت الكترونیــک كشــور مطــرح اســت.

← ادامه متن
استاندار اصفهان: کارت هوشمند ملی مهمترین درگاه دولت الکترونیک کشور است
استاندار اصفهان: کارت هوشمند ملی مهمترین درگاه دولت الکترونیک کشور است

دکتر زرگرپور بر تسریع در ثبت نام و تحویل کارت هوشمند ملی تاکید کرد و اظهارداشت: کارت هوشمند ملی بعنوان دروازه ی ورود به دولت الکترونیک محسوب می شود.

← ادامه متن
سرپرست اداره ثبت احوال فلاورجان معرفی گردید
سرپرست اداره ثبت احوال فلاورجان معرفی گردید
طی ابلاغی از سوی مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان مرتضی صادقی به سمت سرپرست اداره ثبت احوال فلاورجان منصوب گردید.
← ادامه متن
برگزاری جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال استان اصفهان
برگزاری جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال استان اصفهان

جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال استان اصفهان با حضور دکتر زرگرپور استاندار اصفهان، دکتر حاجی رحیمیان مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان، مدیران ارشد عضو شورای هماهنگی ثبت احوال استان و مدیران ستادی ثبت احوال برگزار گردید.

 

← ادامه متن
شصت و یکمین جلسه شورای معاونین اداره کل ثبت احوال استان اصفهان
شصت و یکمین جلسه شورای معاونین اداره کل ثبت احوال استان اصفهان

تشکیل شورای هماهنگی ثبت احوال استان اصفهان از مهمترین مباحث قابل طرح در جلسه شورای معاونین اداره کل ثبت احوال استان اصفهان بود.

← ادامه متن
دیدار مدیر کل ثبت احوال با رئیس سازمان برنامه بودجه استان اصفهان
دیدار مدیر کل ثبت احوال با رئیس سازمان برنامه بودجه استان اصفهان

دکتر حاجی رحیمیان مدیر کل اداره ثبت احوال استان اصفهان با دکتر اکبری رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان دیدار کرد.

← ادامه متن
پرچم جمهوری اسلامی ایران
بالای صفحه
برو به بالای صفحه
دسترسی سریع