مراسم تجلیل از جانبازان اداره کل ثبت احوال استان اصفهان
مراسم تجلیل از جانبازان اداره کل ثبت احوال استان اصفهان

در مراسمی از جانبازان اداره کل ثبت احوال استان اصفهان تجلیل شد.

← ادامه متن
سخنرانی مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان در مراسم تجلیل از جانبازان اداره کل ثبت احوال استان اصفهان
سخنرانی مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان در مراسم تجلیل از جانبازان اداره کل ثبت احوال استان اصفهان

غفرانی کجانی مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان در مراسم تجلیل از جانبازان اداره کل ثبت احوال استان اصفهان سخنرانی کرد.

← ادامه متن
سخنرانی دکتر کامران نماینده مردم اصفهان در مراسم تجلیل از جانبازان اداره کل ثبت احوال استان اصفهان
سخنرانی دکتر کامران نماینده مردم اصفهان در مراسم تجلیل از جانبازان اداره کل ثبت احوال استان اصفهان

دکتر کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در مراسم تجلیل از جانبازان ادارخ کل ثبت احوال استان اصفهان سخنرانی کرد.

← ادامه متن
سخنرانی سردار نصر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در مراسم تجلیل از جانبازان اداره کل ثبت احوال استان اصفهان
سخنرانی سردار نصر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در مراسم تجلیل از جانبازان اداره کل ثبت احوال استان اصفهان

سردار نصر در مراسم تجلیل از جانبازان اداره کل ثبت احوال استان اصفهان به ایراد سخنرانی پرداخت .

← ادامه متن
سخنرانی سردار شیروانیان مدیرکل بنیاد حفظ ملی آثار و ارزشهای دفاع مقدس
سخنرانی سردار شیروانیان مدیرکل بنیاد حفظ ملی آثار و ارزشهای دفاع مقدس

سردار شیروانیان در مراسم تجلیل از جانبازان اداره کل ثبت احوال استان اصفهان سخنرانی کرد.

← ادامه متن
دیدار مسئولین شرکت کننده در مراسم تجلیل از جانبازان اداره کل ثبت احوال استان اصفهان با آیت الله ناصری از مراجع و علمای بزرگ اصفهان
دیدار مسئولین شرکت کننده در مراسم تجلیل از جانبازان اداره کل ثبت احوال استان اصفهان با آیت الله ناصری از مراجع و علمای بزرگ اصفهان

مسئولین شرکت کننده در مراسم تجلیل از جانبازان اداره کل ثبت احوال استان اصفهان با آیت الله ناصری از مراجع و علمای بزرگ اصفهان دیدار کردند.

← ادامه متن
تشکیل اولین جلسه شورای پایگاه بسیج اداره کل ثبت احوال استان اصفهان
تشکیل اولین جلسه شورای پایگاه بسیج اداره کل ثبت احوال استان اصفهان

اولین جلسه شورای پایگاه بسیج اداره کل ثبت احوال استان تشکیل گردید

← ادامه متن
تشکیل جلسه هم اندیشی بررسی مصادیق عفاف و حجاب در اداره کل ثبت احوال استان اصفهان
تشکیل جلسه هم اندیشی بررسی مصادیق عفاف و حجاب در اداره کل ثبت احوال استان اصفهان

جلسه هم اندیشی بررسی مصادیق عفاف و حجاب اداره کل ثبت احوال استان اصفهان تشکیل شد.

← ادامه متن
اولین همایش جمعیت استان اصفهان
اولین همایش جمعیت استان اصفهان

اولین همایش جمعیت استان اصفهان به همت دبیرخانه شورای راهبردی جمعیت استان اصفهان برگزار گردید.

← ادامه متن
سخنرانی مدیرکل دفتر آمار جمعیتی و اطلاعات و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در اولین همایش جمعیت استان اصفهان
سخنرانی مدیرکل دفتر آمار جمعیتی و اطلاعات و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در اولین همایش جمعیت استان اصفهان

مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در اولین همایش جمعیت استان اصفهان سخنرانی کرد.

← ادامه متن
پرچم جمهوری اسلامی ایران
بالای صفحه
برو به بالای صفحه
دسترسی سریع