برگزاری جلسه شورای معاونین در اداره کل ثبت احوال استان اصفهان
برگزاری جلسه شورای معاونین در اداره کل ثبت احوال استان اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان با حضور غفرانی کجایی مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان و معاونین اداره کل ، رییس اداره حراست اداره کل  ، جلسه شورای معاونین اداره کل ثبت احوال استان اصفهان برگزار گردید.

 

 

پرچم جمهوری اسلامی ایران
بالای صفحه
برو به بالای صفحه
دسترسی سریع