برگزاری تور تفریحی شهرستان گلپایگان و خوانسار برای بازنشستگان ادواری اداره کل ثبت احوال استان اصفهان
برگزاری تور تفریحی شهرستان گلپایگان و خوانسار برای بازنشستگان ادواری اداره کل ثبت احوال استان اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان با همت اداره کل ثبت احوال استان اصفهان و کانون بازنشستگان اداره کل تور تفریحی یک روزه و بازدید از مناظر طبیعی و تاریخی و زیارتی شهرستان های خوانسار و گلپایگان برای بازنشستگان ادواری ثبت احوال برگزار شد .

 

 

 

 

پرچم جمهوری اسلامی ایران
بالای صفحه
برو به بالای صفحه
دسترسی سریع