میز خدمت اداره کل ثبت احوال استان مورد تقدیر استاندار اصفهان قرار گرفت
میز خدمت اداره کل ثبت احوال استان مورد تقدیر استاندار اصفهان قرار گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنابر اعلام روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان؛

جناب آقای دکتر محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان طی ارسال تقدیرنامه ای مراتب تقدیر و تشکر خود را به جهت اهتمام اداره کل ثبت احوال استان اصفهان در راه اندازی میز خدمت و اقدام موثر در این خصوص اعلام کردند.

متن تقدیرنامه بدین شرح است؛

 

حناب آقای غفرانی

مدیرکل محترم ثبت احوال استان اصفهان 

نظر به اینکه براساس بررسی انجام شده در راه اندازی میز خدمت حضوری آن دستگاه اهتمام داشته و اقدامات موثری را به عمل آورده اید بدینوسیله از جنابعالی و همکاران محترم ذیربط تقدیر و تشکر می گردد.

اجرای مفاد بخشنامه رئیس جمهور محترم در این زمینه و انجام بهینه الزامات و فرآیندهای میزخدمت حضوری و متعاقبا الکترونیکی با جدیت و دقت نظر مدیران و فعالیت سازنده کارکنان محترم دسگاه های اجرایی، فرصت مغتنمب است که نیاز به توسعه کمی و کیفی دارد و می تواند زمینه ارائه خدمات موثر و جلب رضایت و مشارکت مردم عزیز را در پیشبرد امور فراهم نماید.

امید است در سایه عنایات الهی حضرت ولی عصر (عج) همواره در انجام وظایف و مسئولیت های اداری و اجتماعی توفیق داسته باشید.

محسن مهرعلیزاده

استاندار اصفهان

 

 

پرچم جمهوری اسلامی ایران
بالای صفحه
برو به بالای صفحه
دسترسی سریع