دیدار نوروزی مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اعضای شورای همبستگی خانواده شهدای اصفهان
دیدار نوروزی مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اعضای شورای همبستگی خانواده شهدای اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر اساس گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان آقای غفرانی کجانی مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان در ابتدای سال جدید و فرارسیدن سال جدید با اعضای شورای همبستگی خانواده شهدای اصفهان دیدار نمود.

 

 

 

پرچم جمهوری اسلامی ایران
بالای صفحه
برو به بالای صفحه
دسترسی سریع