تشکیل جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل ثبت احوال استان اصفهان
تشکیل جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل ثبت احوال استان اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

بر اساس گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان با حضور آقای غفرانی کجانی مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان و اعضای کارگروه توسعه مدیریت اداره کل ، جلسه ستادی توسعه مدیریت اداره کل برگزار شد .

 

 

 

پرچم جمهوری اسلامی ایران
بالای صفحه
برو به بالای صفحه
دسترسی سریع