میز خدمت

  ثبت ولادت

  

              -  ثبت ولادت فرزندان اتباع ایرانی

              -  ثبت ولادت فرزندان اتباع ایرانی خارج از کشور

 

   صدور شناسنامه

 

              -  صدور شناسنامه (تعویض و المثنی)

              -  تنظیم سند و صدور شناسنامه برای بانوان خارجی با همسر ایرانی

              -  تنظیم سند و صدور شناسنامه جهت مشمولین ماده 979 قانون مدنی

 

  تغییر مشخصات هویتی

 

              -  تغییر نام

              -  تغییر نام خانوادگی

              -  درخواست اصلاح سن

              -  ثبت تغییر نشانی

              -  رسیدگی به درخواست از هیئت حل اختلاف

 

  ازدواج

 

              -  ثبت ازدواج به موجب اقرارنامه

              -  صدور گواهی تجرد

 

فوت

 

              -  ثبت فوت اتباع ایرانی و صدور گواهی فوت

              -  ثبت فوت و صدور گواهی فوت ایرانیان خارج از کشور

              -  ثبت فوت اتباع خارجی در ایران و صدور گواهی فوت

 

 

 

               -  صدور کارت هوشمند ملی

     

              -  استعلام الکترونیکی هویت

 

 

پرچم جمهوری اسلامی ایران
بالای صفحه
برو به بالای صفحه
دسترسی سریع